Klankbordgroep Huurdersbelang Delden

Huurdersbelang Delden hecht veel waarde aan de mening van haar achterban; de huurders van Wonen Delden. Rondom verschillende thema’s (bijvoorbeeld duurzaamheid, betaalbaarheid en wonen met zorg) organiseren we thema-avonden waarvoor we huurders uit nodigen. Op deze avonden kunnen de huurders meepraten, meediscussiëren en is er ruimte om vragen te stellen. De input van deze avond, gebruikt Huurdersbelang Delden in haar gesprekken met Wonen Delden, de gemeente en haar eigen besluitvorming.

We streven naar een vertegenwoordiging van iedere wijk, waar Wonen Delden woningen verhuurt. Hieronder vind u een plattegrond van Delden met daarop de wijken:

Naast Delden, verhuurt Wonen Delden ook woningen aan de Pellehof in Hengevelde.

Wilt u actief meedenken en meepraten in de klankbordgroep? Dan bent u van harte welkom!

Aanmelden kan via huurdersbelangdelden@outlook.com