Wie zijn wij?

In de Woningwet van 2015 is vastgelegd, dat elke corporatie een eigen orgaan heeft om de belangen van de huurders te behartigen. Bij Wonen Delden worden de huurdersbelangen vertegenwoordigd door het bestuur van de Stichting Huurdersbelang Delden, opgericht 25 november 2016. De stichting is voortgekomen uit de Huurdersvereniging Wonen Delden, opgericht in 2004.

Het bestuur van Stg Huurdersbelang Delden bestaat momenteel uit:

Wim Struik:        voorzitter/secretaris
Harry Keizer:      penningmeester/notulant
Florus Terhalle:  lid

De taakomschrijving van de stichting is geënt op de beschreven  missie en visie. Deze zijn, kort samengevat:

Missie: Iedere huurder van Wonen Delden heeft recht op een betaalbare, leefbare en duurzame woning.

Visie: Vanuit een veranderende maatschappij zien we een aantal tendensen,  die invloed hebben op de sociale woningmarkt. Doordat er een aantal jaren geleden een inkomenseis is vastgesteld bij het verhuren van woningen, daalt het gemiddelde inkomen van huurders. Huurders blijven steeds langer zelfstandig in hun huis wonen, al dan niet met aanpassingen in de woning en/of ondersteuning van buitenaf. Om de landelijk afgesproken klimaatdoelen te halen moeten er ook maatregelen genomen worden om de sociale huurwoningen te verduurzamen.

De Stichting Huurdersbelang Delden maakt zich sterk voor betaalbare, kwalitatief goede en duurzame woningen voor alle huurders. Ze ziet graag dat de genomen duurzaamheidsmaatregelen betrouwbaar, goed onderzocht en betaalbaar zijn.

Klik hier om de volledige tekst van onze visie en missie te lezen.