Iedere huurder van Wonen Delden heeft recht op een betaalbare, leefbare en duurzame woning

Elke woningbouwcorporatie heeft een eigen overlegorgaan om de belangen van alle huurders te vertegenwoordigen. Dit is wettelijk vastgelegd in de Woningwet. Bij Wonen Delden is dat Stichting Huurdersbelang Delden.

Stichting Huurdersbelang Delden is een vrijwilligersorganisatie, bestaande uit huurders van Wonen Delden. Ze behartigt (op beleidsmatig niveau) de belangen van alle huurders van Wonen Delden, in de gesprekken die ze voert met de verhuurder en de gemeente. Hieronder vallen o.a. de prestatieafspraken tussen huurders, corporatie en gemeente, de jaarlijkse huuraanpassing, het woningonderhoud en geplande renovatieprojecten, leefbaarheid e veiligheid in de woonomgeving.

Wat zijn we niet? Een doorgeefluik voor klachten en reparatieverzoeken. Daarvoor kunnen de huurders Wonen Delden zelf benaderen. We houden wel de algemene lijn in de gaten.

Gedurende het jaar heeft Huurdersbelang Delden formeel en informeel overleg met stichting Wonen Delden en de gemeente Hof van Twente. Dit resulteert onder andere in een advies over de jaarlijkse huuraanpassing op 1 juli en de prestatieafspraken voor het komende jaar.

Huurdersbelang Delden is een volwaardige en betrouwbare gesprekspartner

Momenteel bestaat het bestuur uit:

  • Wim Struik:                 voorzitter/secretaris
  • Harry Keizer:               penningmeester / notulant
  • Florus Terhalle:           algemeen bestuurslid
  • Daniela Grabowska:   algemeen bestuurslid
  • Henk Groeneveld:      algemeen bestuurslid

Social media

Veel mensen zijn op zoek naar manieren om hun woonlasten te verlagen. Een van de manieren is om de energierekening te verlagen. Vaak kun je met simpele maatregelen al fors besparen. Zeker al wel gedacht aan ledverlichting? Maar ook aan radiatorfolie? De energiecoach geeft meer tips hoe je de kosten van de energierekening naar beneden kunt krijgen. 

Contact met de achterban

We hechten veel waarde aan de mening van onze achterban; de huurder van Wonen Delden. We hebben verschillende manieren om met hen in contact te komen.

Nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief verschijnt op gezette tijden. Met huurdersnieuws van de Woonbond en met zaken waar wij ons als stichtingsbestuur mee bezig hebben gehouden. De nieuwsbrief is te lezen op onze website, maar wilt u deze als eerste in uw mailbox? Geef uw emailadres hieronder even door (onderaan pagina).

Thema avonden

Kom meepraten, meediscussiëren, stel uw vraag. Over o.a. duurzaamheid, betaalbaarheid en wonen met zorg. Wat leeft er onder de huurders? Data en onderwerpen worden vermeld in de nieuwsbrief en  zullen op onze website staan.