Bestuur op sterkte.

In de laatste nieuwsbrieven van Wonen Delden heeft telkens een oproep gestaan voor mensen, die het bestuur van Stichting Huurdersbelang zouden willen komen versterken. Gelukkig heeft dit geresulteerd in reacties van twee personen. In december 2021 is er een orienterend gesprek met hen geweest, waarna ze beiden te kennen hebben wel zitting in het bestuur te willen nemen.

In de vergaderingen van januari en februari hebben de zittende bestuursleden de twee nieuwe leden kunnen benoemen. Volgens de statuten mag het bestuur uit maximaal vijf personen bestaan. Dat aantal is nu dus gehaald. De continuïteit is nu dus gewaarborgd.

Het bestuur bestaat vanaf nu uit de volgende leden:

  • Wim Struik,               voorzitter/secretaris
  • Harry Keizer,             peningmeester/notulant
  • Florus Terhalle,         algemeen bestuurslid
  • Daniela Grabowska, algemeen bestuurslid
  • Henk Groeneveld,     algemeen bestuurslid