Prestatieafspraken 2022 ondertekend

 

Ieder jaar worden door Gemeente Hof van Twente, de woningcorporaties Wonen Delden en Viverion en de huurdersorganisaties Huurdersbelang Delden, Huurdersbelang GBH en Huurdersbelangen DMR afspraken gemaakt over de plannen op het gebied van de sociale woningbouw voor het volgende jaar. Deze samenwerking resulteert in de prestatieafspraken. Op 13 december 2021 is het document Prestatieafspraken 2022 door alle partijen ondertekend.

Dit jaar zijn we eerst gestart de gezamenlijke ambities voor de komende jaren vast te leggen. Op basis daarvan zijn vervolgens de Prestatieafspraken 2022 concreet gemaakt. De onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Betaalbaar wonen.
  • Verbeteren en verduurzamen van de woningen.
  • Hoe is de woningvoorraad het best te matchen met de (toekomstige) huurders.
  • De huurders zich thuis laten voelen in hun wijk. Het gebied van de leefbaarheid en de veiligheid.
  • Aandacht hebben voor huurders die extra zorg behoeven.
  • Het vinden van een goede balans in het toewijzen van vrijgekomen woningen aan reguliere woningzoekenden en het toewijzen van een woning via ‘directe bemiddeling’

Ben je nieuwsgierig naar de inhoud van de gemaakte Prestatieafspraken 2022, klik dan op  PA2022. De pagina’s zijn tamelijk scheef gekopieerd, maar het is wel het originele document.