Duurzaamheidssubsidie voor huurders in Delden

Het ministerie heeft een subsidie toegekend voor inwoners van de gemeente Hof van Twente, zowel huurders als woning-eigenaren. Het doel van de subsidie is stimuleren van energiebesparing door het toepassen van kleine maatregelen. Dit kan gaan om producten zoals ledlampen, tochtstrippen en radiatorfolie. Of het energiezuinig laten inregelen van het verwarmings- of ventilatiesysteem. Ook kan een deel van de RREW-regeling worden ingezet voor energie-advies. Maar hiervoor hebben we in Delden drie energiecoaches, die gratis advies komen geven.

Voor de gemeente Hof van Twente gaat het in totaal om een bedrag van € 520.000,-. De helft van dit bedrag voor 2600 huurders en de andere helft is voor 2600 huiseigenaren. Dit komt neer op een brutobedrag van € 100 per woning. Hier gaat nog wel een deel vanaf vanwege projectkosten.

Op 23 maart zal er een eerste overleg zijn waarbij onder andere vertegenwoordigers van gemeente Hof van Twente, Wonen Delden, Huurdersbelang Delden en Energiecoaches Delden zullen aanschuiven. Samen zullen we bekijken hoe deze subsidie het best voor de huurders van Wonen Delden kan worden ingezet.

We houden u op de hoogte.