Visie en Missie

Missie huurdersbelang Delden

Huurdersbelang Delden is een vrijwilligersorganisatie, bestaande uit huurders van Wonen Delden. We behartigen (op beleidsmatig niveau) de belangen van alle huurders van Wonen Delden, in onze gesprekken die we voeren met de gemeente en de verhuurder.
Iedere huurder van Wonen Delden heeft recht op een betaalbare, leefbare en duurzame woning en daar maakt Huurdersbelang Delden zich sterk voor.

Visie Huurdersbelang Delden

We zien een veranderende woonomgeving; het zorgaanbod verschuift doordat de mensen steeds langer zelfstandig thuis (moeten) blijven wonen en daarnaast zien we steeds meer duurzame maatregelen zodat onze huizen straks voldoen aan de eisen die door de regering zijn vastgesteld: in 2050 zijn alle huizen in Nederland CO2 neutraal en gasloos.
Doordat er een aantal jaren geleden een inkomenseis is vastgesteld bij het verhuren van woningen, daalt het gemiddelde inkomen van huurders.
“Oude” normen (betreffende wonen en leefomgeving) vervagen en tegelijkertijd wordt er meer participatie en verantwoordelijkheid van de huurders gevraagd.

Huurdersbelang Delden maakt zich sterk voor een betaalbare, kwalitatief goede en duurzame woning voor alle huurders. We zien graag dat de genomen maatregelen voor energiebesparing: betrouwbaar, goed onderzocht en betaalbaar zijn.
Ook streven we naar een heldere verantwoordelijkheid, we weten wat we van de gemeente en Wonen Delden mogen en moeten verwachten en andersom is het ook duidelijk bij alle huurders wat er van hen aan zelfredzaamheid en draagkracht wordt verwacht. Helderheid zorgt voor een gezonde en veilige leefomgeving.

Huurdersbelang Delden wil graag een volwaardige en betrouwbare gesprekspartner zijn, met gemeente, Wonen Delden en huurders. Hiervoor moeten we over voldoende kennis van zaken beschikken, zodat we over een goede onderhandelingspositie beschikken en een goede vertegenwoordiger zijn van onze achterban.
Deze kennis doen we op door opleidingen en het ophalen van informatie bij huurders, Wonen Delden, gemeente, de Woonbond en via netwerkbijeenkomsten van WOONTwente.

Een goed contact met onze achterban is een van onze belangrijkste peilers, dit contact berust op twee functies: het achterhalen van de mening van de achterban en het informeren van de achterban. We hebben hiervoor de volgende middelen die we in kunnen zetten: onze website (www.huurdersbelangdelden.nl), jaarvergadering, thema-avonden, enquêtes en (social) media.
Via de bovengenoemde middelen willen we alle huurders bereiken maar ook zelf goed bereikbaar zijn.

Kortom

Huurdersbelang Delden is betrouwbaar, een volwaardige gesprekspartner, houdt van duidelijkheid en kan de hoofdzaken uitstekend van de bijzaken scheiden.