Bestuur op sterkte.

In de laatste nieuwsbrieven van Wonen Delden heeft telkens een oproep gestaan voor mensen, die het bestuur van Stichting Huurdersbelang zouden willen komen versterken. Gelukkig heeft dit geresulteerd in reacties van twee personen. In december 2021 is er een orienterend gesprek met hen geweest, waarna ze beiden te kennen hebben wel zitting in het bestuur te willen nemen.

In de vergaderingen van januari en februari hebben de zittende bestuursleden de twee nieuwe leden kunnen benoemen. Volgens de statuten mag het bestuur uit maximaal vijf personen bestaan. Dat aantal is nu dus gehaald. De continuïteit is nu dus gewaarborgd.

Het bestuur bestaat vanaf nu uit de volgende leden:

 • Wim Struik,               voorzitter/secretaris
 • Harry Keizer,             peningmeester/notulant
 • Florus Terhalle,         algemeen bestuurslid
 • Daniela Grabowska, algemeen bestuurslid
 • Henk Groeneveld,     algemeen bestuurslid

Prestatieafspraken 2022 ondertekend

 

Ieder jaar worden door Gemeente Hof van Twente, de woningcorporaties Wonen Delden en Viverion en de huurdersorganisaties Huurdersbelang Delden, Huurdersbelang GBH en Huurdersbelangen DMR afspraken gemaakt over de plannen op het gebied van de sociale woningbouw voor het volgende jaar. Deze samenwerking resulteert in de prestatieafspraken. Op 13 december 2021 is het document Prestatieafspraken 2022 door alle partijen ondertekend.

Dit jaar zijn we eerst gestart de gezamenlijke ambities voor de komende jaren vast te leggen. Op basis daarvan zijn vervolgens de Prestatieafspraken 2022 concreet gemaakt. De onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Betaalbaar wonen.
 • Verbeteren en verduurzamen van de woningen.
 • Hoe is de woningvoorraad het best te matchen met de (toekomstige) huurders.
 • De huurders zich thuis laten voelen in hun wijk. Het gebied van de leefbaarheid en de veiligheid.
 • Aandacht hebben voor huurders die extra zorg behoeven.
 • Het vinden van een goede balans in het toewijzen van vrijgekomen woningen aan reguliere woningzoekenden en het toewijzen van een woning via ‘directe bemiddeling’

Ben je nieuwsgierig naar de inhoud van de gemaakte Prestatieafspraken 2022, klik dan op  PA2022. De pagina’s zijn tamelijk scheef gekopieerd, maar het is wel het originele document.

 

Energiebon Hof van Twente

Energiebon van € 80 voor huurders van Viverion en Wonen Delden.

Huurders van Viverion en Wonen Delden kunnen in de week van 3 januari bijzondere post verwachten.  In die week ontvangen zij namelijk een waardebon van € 80 die bedoeld is voor de aanschaf van energiebesparende producten. De Energiebon wordt aangeboden als steuntje in de rug door een samenwerking van Gemeente Hof van Twente met Viverion,
Wonen Delden, Huurdersbelang Delden, Huurdersbelang GBH en Huurdersbelangen DMR.
In het kader van duurzaamheid zetten zij zich samen in voor een goed milieu, prettig wooncomfort en lagere energielasten voor huurders.

Bestellen bij lokale winkels
Huurders kunnen voor de aanschaf van energiebesparende producten, zoals ledlampen, radiatorfolie, tochtstrips of een energiebesparende douchekop, terecht bij één van de vijf deelnemende winkels: Ten Dam (Delden), Welkoop (Markelo), en de Probin, Hubo en Karwei (Goor).

Lockdown
Helaas maakt de lockdown dat er zeker tot en met 14 januari 2022 niet ín de winkels gewinkeld kan worden. Toch is het mogelijk om lokaal te winkelen: de producten kunnen telefonisch of per mail besteld worden bij de vijf deelnemende winkels en daar worden afgehaald. De medewerkers staan de klanten graag telefonisch en per mail te woord voor persoonlijk en deskundig advies. De Energiebon kan ook besteed worden in de online Bespaarshop.
Belangrijk: het assortiment is in de online Bespaarshop wel beperkter dan in de winkel.

Op de deurmat
De Energiebon valt in de eerste week van januari op de deurmat bij huurders van Viverion en Wonen Delden. Houd de brievenbus dus goed in de gaten. De actie loopt van 1 januari tot en met 31 maart 2022. De bon moet in één keer worden besteed. Meer informatie over de Energiebon is te vinden op http://www.energiebonhofvantwente.nl.  Hier staat ook een lijst van de producten die via internet zijn te bestellen.

 

Oud directeur-bestuurder Henny Manrho overleden.

 

Vandaag bereikte ons het droevige bericht dat op woensdag 8 december jl. Henny Manrho, oud directeur-bestuurder van Wonen Delden is overleden.

Van 2003 tot 2018 heeft Henny leiding gegeven aan Wonen Delden. We herinneren hem vooral om zijn warme persoonlijkheid en grote betrokkenheid bij de huurders. Wij zijn hem dankbaar voor al het goede werk dat hij voor ons, de huurders heeft betekend

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel kracht en sterkte toe dit verlies te verweerken.  Onze gedachten zijn bij hen.

 

 

Duurzaamheidssubsidie voor huurders in Delden

Het ministerie heeft een subsidie toegekend voor inwoners van de gemeente Hof van Twente, zowel huurders als woning-eigenaren. Het doel van de subsidie is stimuleren van energiebesparing door het toepassen van kleine maatregelen. Dit kan gaan om producten zoals ledlampen, tochtstrippen en radiatorfolie. Of het energiezuinig laten inregelen van het verwarmings- of ventilatiesysteem. Ook kan een deel van de RREW-regeling worden ingezet voor energie-advies. Maar hiervoor hebben we in Delden drie energiecoaches, die gratis advies komen geven.

Voor de gemeente Hof van Twente gaat het in totaal om een bedrag van € 520.000,-. De helft van dit bedrag voor 2600 huurders en de andere helft is voor 2600 huiseigenaren. Dit komt neer op een brutobedrag van € 100 per woning. Hier gaat nog wel een deel vanaf vanwege projectkosten.

Op 23 maart zal er een eerste overleg zijn waarbij onder andere vertegenwoordigers van gemeente Hof van Twente, Wonen Delden, Huurdersbelang Delden en Energiecoaches Delden zullen aanschuiven. Samen zullen we bekijken hoe deze subsidie het best voor de huurders van Wonen Delden kan worden ingezet.

We houden u op de hoogte.

3 maart: Energiequiz

Energiecoach Delden organiseert op 3 maart een informatieve avond over energiebesparing en duurzaamheid. Dit gebeurt in de vorm van een ludieke quiz via internet. Huurders van Wonen Delden kunnen zich aanmelden via: energiecoachdelden@gmail.com

Klik op  uitnodiging energiequiz 3mrt21  om de uitnodiging met alle informatie te bekijken.

Bevriezing huurprijzen sociale huurwoningen.

De minister van Binnenlandse zaken heeft laten weten dat de huren van sociale huurwoningen dit jaar niet omhoog gaan. Dit naar aanleiding van een aangenomen motie hierover in de Tweede Kamer. De corporaties krijgen gezamenlijk 200 miljoen euro belastingkorting om het verlies van huurinkomsten te compenseren.

Dit houdt dus in dat huurders van een sociale huurwoning van Wonen Delden op 1 juli 2021 geen huurverhoging zullen krijgen. We gaan nog in overleg met Wonen Delden over de huuraanpassing voor huurders van een niet-sociale huurwoning.

Eenmalige huurverlaging 2021

Eenmalige huurverlaging ook voor u?

Huurders van een sociale huurwoning met een laag inkomen kunnen in 2021 recht hebben op een eenmalige huurverlaging. Hierbij wordt gekeken naar het (gezamenlijke) inkomen en de hoogte van de netto huur.

De meeste huurders in een sociale huurwoning betalen een huurprijs die past bij hun inkomen. Al dan niet aangevuld met huurtoeslag. Toch kan het zijn dat u nu een huur betaalt die te hoog is voor uw inkomen. Bijvoorbeeld omdat uw inkomen in de tussentijd is gedaald. Dan kunt u een huurverlaging krijgen. Hoe gaat dat in zijn werk?

Als uw inkomen in 2019 (te) laag was, hoeft u niets te doen. U krijgt dan in maart van Wonen Delden een brief met een voorstel voor huurverlaging.

Als uw inkomen na 2019 gedaald is, dan vraagt u wel zelf de huurverlaging aan. U leest hieronder hoe u dit kunt doen.

Of u recht heeft op de eenmalige huurverlaging ligt aan de hoogte van het (gezamenlijke) inkomen en aan de huurprijs van uw woning. In de onderstaande tabel staat welk inkomen u maximaal mag hebben en naar welke huurprijs uw woning dan verlaagd wordt. De netto huurprijs is de huur zonder bijkomende kosten zoals de servicekosten.

Uw huishouden bestaat uit: Totaal inkomen niet hoger dan:  Uw netto huur wordt verlaagd naar:
1 persoon € 23.725 € 633,25
1 persoon, met AOW € 23.650 € 633,25
2 personen € 32.200 € 633,25
2 personen, tenminste 1 persoon met AOW € 32.075 € 633,25
3 of meer personen € 32.200 € 678,66
3 personen, ten minste 1 persoon met AOW € 32.075 € 678,66

Wonen Delden heeft een lijst gemaakt van alle sociale huurwoningen met een huurprijs hoger dan  €633,25. Bij de Belastingdienst is opgevraagd of de huurders recht hebben op de eenmalige huurverlaging. Een vraag die beantwoord kan worden met een ja of nee. De dienst verstrekt dus geen informatie over het werkelijke inkomen. U ontvangt een brief van de Belastingdienst als er informatie hierover aan Wonen Delden is verstrekt. Van Wonen Delden ontvangt u voor april 2021 een brief met daarin het voorstel tot huurverlaging. U hoeft dus zelf niets te doen. De huurverlaging gaat op 1 mei 2021 in en wordt niet met terugwerkende kracht toegepast.

Uw inkomen is na 2019 gedaald onder de inkomensgrens: u vraagt zelf huurverlaging aan

Als uw inkomen na 2019 is gedaald tot onder de grens geldt dat u in aanmerking kunt komen voor huurverlaging. Om hiervoor in aanmerking te kunnen komen is uw inkomen minimaal 6 maanden geleden gedaald en is deze intussen niet weer gestegen. De Belastingdienst heeft over de periode na 2019 nog geen definitieve inkomensgegevens. Daarom moet u zelf de huurverlaging bij Wonen Delden aanvragen en aantonen dat u recht hebt op de huurvelaging. Dat kan tot eind 2021. Stuur een email naar info@wonendelden.nl  of een brief naar Wonen Delden, Noordwal 72, 7491 BK Delden. Klik hier  voor een voorbeeldbrief gemaakt door de Woonbond die u kunt gebruiken.

 

Prestatieafspraken 2021 getekend

Op 14 december hebben alle partijen de prestatieafspraken voor het jaar 2021 ondertekend. In de prestatieafspraken staan de afspraken die de gemeente, de woningcorporaties en de huurdersorganisaties voor het komende jaar hebben gemaakt.

Klik hier om de gemaakte afspraken voor 2021 te lezen.

Cadeaubonnen uitgereikt

De afgelopen dagen zijn de vijf beloofde cadeaubonnen voor het invullen van de huurdersenquête uitgereikt. We konden langsgaan bij J. Blokhuis, P. Zengerink, M. Visschedijk, H. Wolf en M.Mentink. Iedereen van harte gefeliciteerd.