Artikelen door Wim Struik

Bestuur op sterkte.

In de laatste nieuwsbrieven van Wonen Delden heeft telkens een oproep gestaan voor mensen, die het bestuur van Stichting Huurdersbelang zouden willen komen versterken. Gelukkig heeft dit geresulteerd in reacties van twee personen. In december 2021 is er een orienterend gesprek met hen geweest, waarna ze beiden te kennen hebben wel zitting in het bestuur […]

Prestatieafspraken 2022 ondertekend

  Ieder jaar worden door Gemeente Hof van Twente, de woningcorporaties Wonen Delden en Viverion en de huurdersorganisaties Huurdersbelang Delden, Huurdersbelang GBH en Huurdersbelangen DMR afspraken gemaakt over de plannen op het gebied van de sociale woningbouw voor het volgende jaar. Deze samenwerking resulteert in de prestatieafspraken. Op 13 december 2021 is het document Prestatieafspraken […]

Energiebon Hof van Twente

Energiebon van € 80 voor huurders van Viverion en Wonen Delden. Huurders van Viverion en Wonen Delden kunnen in de week van 3 januari bijzondere post verwachten.  In die week ontvangen zij namelijk een waardebon van € 80 die bedoeld is voor de aanschaf van energiebesparende producten. De Energiebon wordt aangeboden als steuntje in de […]

Oud directeur-bestuurder Henny Manrho overleden.

  Vandaag bereikte ons het droevige bericht dat op woensdag 8 december jl. Henny Manrho, oud directeur-bestuurder van Wonen Delden is overleden. Van 2003 tot 2018 heeft Henny leiding gegeven aan Wonen Delden. We herinneren hem vooral om zijn warme persoonlijkheid en grote betrokkenheid bij de huurders. Wij zijn hem dankbaar voor al het goede […]

Duurzaamheidssubsidie voor huurders in Delden

Het ministerie heeft een subsidie toegekend voor inwoners van de gemeente Hof van Twente, zowel huurders als woning-eigenaren. Het doel van de subsidie is stimuleren van energiebesparing door het toepassen van kleine maatregelen. Dit kan gaan om producten zoals ledlampen, tochtstrippen en radiatorfolie. Of het energiezuinig laten inregelen van het verwarmings- of ventilatiesysteem. Ook kan […]

3 maart: Energiequiz

Energiecoach Delden organiseert op 3 maart een informatieve avond over energiebesparing en duurzaamheid. Dit gebeurt in de vorm van een ludieke quiz via internet. Huurders van Wonen Delden kunnen zich aanmelden via: energiecoachdelden@gmail.com Klik op  uitnodiging energiequiz 3mrt21  om de uitnodiging met alle informatie te bekijken.

Bevriezing huurprijzen sociale huurwoningen.

De minister van Binnenlandse zaken heeft laten weten dat de huren van sociale huurwoningen dit jaar niet omhoog gaan. Dit naar aanleiding van een aangenomen motie hierover in de Tweede Kamer. De corporaties krijgen gezamenlijk 200 miljoen euro belastingkorting om het verlies van huurinkomsten te compenseren. Dit houdt dus in dat huurders van een sociale […]

Eenmalige huurverlaging 2021

Eenmalige huurverlaging ook voor u? Huurders van een sociale huurwoning met een laag inkomen kunnen in 2021 recht hebben op een eenmalige huurverlaging. Hierbij wordt gekeken naar het (gezamenlijke) inkomen en de hoogte van de netto huur. De meeste huurders in een sociale huurwoning betalen een huurprijs die past bij hun inkomen. Al dan niet […]

Prestatieafspraken 2021 getekend

Op 14 december hebben alle partijen de prestatieafspraken voor het jaar 2021 ondertekend. In de prestatieafspraken staan de afspraken die de gemeente, de woningcorporaties en de huurdersorganisaties voor het komende jaar hebben gemaakt. Klik hier om de gemaakte afspraken voor 2021 te lezen.

Cadeaubonnen uitgereikt

De afgelopen dagen zijn de vijf beloofde cadeaubonnen voor het invullen van de huurdersenquête uitgereikt. We konden langsgaan bij J. Blokhuis, P. Zengerink, M. Visschedijk, H. Wolf en M.Mentink. Iedereen van harte gefeliciteerd.