Huurdersenquête

Huurdersbelang Delden is nieuwsgierig naar de mening van de huurders. Daarom is er een enquête uitgezet. Huurders hebben nog tot 22 november de tijd de enquête in te vullen. Onder de deelnemers worden vijf cadeaubonnen van 25 euro verloot.