Uitslag huurdersenquête

In november 2020 hebben de huurders van Wonen Delden kunnen deelnemen aan de huurdersenquête van Huurdersbelang Delden in samenwerking met de Woonbond. We hebben de gegevens verwerkt. Klik hier voor de uitslag.