Eenmalige huurverlaging 2021

Eenmalige huurverlaging ook voor u?

Huurders van een sociale huurwoning met een laag inkomen kunnen in 2021 recht hebben op een eenmalige huurverlaging. Hierbij wordt gekeken naar het (gezamenlijke) inkomen en de hoogte van de netto huur.

De meeste huurders in een sociale huurwoning betalen een huurprijs die past bij hun inkomen. Al dan niet aangevuld met huurtoeslag. Toch kan het zijn dat u nu een huur betaalt die te hoog is voor uw inkomen. Bijvoorbeeld omdat uw inkomen in de tussentijd is gedaald. Dan kunt u een huurverlaging krijgen. Hoe gaat dat in zijn werk?

Als uw inkomen in 2019 (te) laag was, hoeft u niets te doen. U krijgt dan in maart van Wonen Delden een brief met een voorstel voor huurverlaging.

Als uw inkomen na 2019 gedaald is, dan vraagt u wel zelf de huurverlaging aan. U leest hieronder hoe u dit kunt doen.

Of u recht heeft op de eenmalige huurverlaging ligt aan de hoogte van het (gezamenlijke) inkomen en aan de huurprijs van uw woning. In de onderstaande tabel staat welk inkomen u maximaal mag hebben en naar welke huurprijs uw woning dan verlaagd wordt. De netto huurprijs is de huur zonder bijkomende kosten zoals de servicekosten.

Uw huishouden bestaat uit: Totaal inkomen niet hoger dan:  Uw netto huur wordt verlaagd naar:
1 persoon € 23.725 € 633,25
1 persoon, met AOW € 23.650 € 633,25
2 personen € 32.200 € 633,25
2 personen, tenminste 1 persoon met AOW € 32.075 € 633,25
3 of meer personen € 32.200 € 678,66
3 personen, ten minste 1 persoon met AOW € 32.075 € 678,66

Wonen Delden heeft een lijst gemaakt van alle sociale huurwoningen met een huurprijs hoger dan  €633,25. Bij de Belastingdienst is opgevraagd of de huurders recht hebben op de eenmalige huurverlaging. Een vraag die beantwoord kan worden met een ja of nee. De dienst verstrekt dus geen informatie over het werkelijke inkomen. U ontvangt een brief van de Belastingdienst als er informatie hierover aan Wonen Delden is verstrekt. Van Wonen Delden ontvangt u voor april 2021 een brief met daarin het voorstel tot huurverlaging. U hoeft dus zelf niets te doen. De huurverlaging gaat op 1 mei 2021 in en wordt niet met terugwerkende kracht toegepast.

Uw inkomen is na 2019 gedaald onder de inkomensgrens: u vraagt zelf huurverlaging aan

Als uw inkomen na 2019 is gedaald tot onder de grens geldt dat u in aanmerking kunt komen voor huurverlaging. Om hiervoor in aanmerking te kunnen komen is uw inkomen minimaal 6 maanden geleden gedaald en is deze intussen niet weer gestegen. De Belastingdienst heeft over de periode na 2019 nog geen definitieve inkomensgegevens. Daarom moet u zelf de huurverlaging bij Wonen Delden aanvragen en aantonen dat u recht hebt op de huurvelaging. Dat kan tot eind 2021. Stuur een email naar info@wonendelden.nl  of een brief naar Wonen Delden, Noordwal 72, 7491 BK Delden. Klik hier  voor een voorbeeldbrief gemaakt door de Woonbond die u kunt gebruiken.