Prestatieafspraken 2021 getekend

Op 14 december hebben alle partijen de prestatieafspraken voor het jaar 2021 ondertekend. In de prestatieafspraken staan de afspraken die de gemeente, de woningcorporaties en de huurdersorganisaties voor het komende jaar hebben gemaakt.

Klik hier om de gemaakte afspraken voor 2021 te lezen.